Paristojen hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusäädöksiä koskeva ohje (WEEE)

 

Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei Euroopan lakimääräysten* mukaan enää saa hävittää lajittelemattomissa kotitalousjätteissä. Ne tulee kerätä erikseen. Merkki, jossa on pyörillä varustettu jäteastia, viittaa vaatimukseen erilliskeräyksestä. Auta sinäkin osaltasi suojelemaan ympäristöä ja huolehdi siitä, että laitteet, joita et enää halua käyttää, toimitetaan niille tarkoitettuihin erillisiin keräysjärjestelmiin.

 

Itävallassa sinua koskee lakisääteinen** velvoite toimittaa vanhat laitteet lajittelemattomista kotitalousjätteistä erotettuun keräykseen. Julkishallinnon hävityksestä vastaavat tahot (kunnat) ovat laatineet tätä varten keräyspisteitä, joissa otetaan alueesi kotitalouksien vanhat laitteet maksutta vastaan.

 

On myös mahdollista, että hävityksestä vastaavat tahot noutavat romulaitteet kotitalouksista. Katso myös paikallisesta jätehuoltokalenteristasi tai kaupungin- / kunnanhallinnosta alueellasi käytettävissä olevat vanhojen laitteiden palautus- tai keräysmahdollisuudet.

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27. päivänä tammikuuta 2003 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

 

** Laki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden liikenteeseen tuomisesta, takaisinottamisesta ja ympäristöystävällisestä hävittämisestä ([Itävallan] sähkö- ja elektroniikkalaitelaki - ElektroG), annettu 16. maaliskuuta 2005.

 

Lisäohjeita paristojen hävittämisestä:

 

Paristolain 18 § 1 mom:n mukaisesti [Itävalta] viittaamme siihen, että loppukäyttäjänä sinut on laissa velvoitettu palauttamaan käytetyt paristot. Paristot voidaan käytön jälkeen palauttaa meille maksutta.

Viittaamme siihen, että myös kaikilla muilla kauppiailla, jotka luovuttavat paristoja loppukäyttäjille, on velvoite ottaa loppukäyttäjän paristot vastaan myyntipisteessään tai sen välittömässä läheisyydessä tai toimitusvarastossa (kun kysymyksessä on verkkomyyntikauppias).

 

Takaisinottovelvoite rajoittuu niihin paristotyyppeihin, joita kauppiaalla on tai on ollut uusina paristoina myyntivalikoimassaan, sekä määriin, jotka loppukäyttäjät yleensä tuovat hävitettäväksi.

 

Paristoissa olevien merkkien selitys on seuraava:

  = Paristoa ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana!

 

Näytä kaikki merkit
www.hikishop.fi uses cookies, to provide best service for you. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. more infos
 ×  close info